Job Opportunities

Job opening in the Netherlands

QA/QC coordinator

Location: AMPCO EDC Services bv – Woerden, The Netherlands

AMPCO METAL, is a leading international manufacturer and integrated distributor of specialty copper alloys and engineered products.

Major industries served include chemical and petroleum, machine tool, primary metal producers, transportation, and a wide range of industrial and commercial machinery.

AMPCO METAL manufactures a wide range of alloys in a variety of grades and conditions and distributes them through its worldwide network of service centres.

For its European Distribution Centre, located in The Netherlands, we are looking for a

QA/QC Coordinator

Main responsibilities:

· Responsible for ensuring our products and services meet the established standards of quality including reliability, usability and performance required for customer and application.

· Review the implementation and efficiency of quality standards and inspection systems

· Develop and implement new methods to monitor and control quality and inspection systems

· Understand the processes, their interactions, andidentify potential improvements.

Main Job Tasks, Duties and Responsibilities

 • Maintain and develop quality assurance policies and documented management systems
 • Plan, conduct and monitor testing and inspection of materials and products to ensure finished product quality
 • Investigate customer complaints and non-conformance issues
 • Communication with customers or suppliers in case of non-conformities
 • Work with other departments to find a good solution to quickly resolve issues
 • Develop, recommend, implement, and monitor corrective and preventive actions
 • Close interaction with personnel performing the various tasks and a good understanding of those tasks
 • Identify training needs and organize training sessions to meet situational needs
 • Conduct Internal Audits to evaluate process effectiveness
 • Evaluate audit findings,both Internal and external,and implement appropriate corrective or improvement actions
 • Monitor risk management activities
 • Assure ongoing compliance with quality and industry regulatory requirements

Education and Experience

 • Analytical level thinking or work experience preferred
 • Certifications an advantage including Quality Auditor, Quality Engineer, Quality Improvement Associate
 • Prior experience in the metal industry or significant academic or practical knowledge in material engineering
 • Good knowledge of material properties, ideally with nonferrous alloys
 • Familiar with relevant certifications and assessment standards (such as ISO 9001, AS9100, ISO 14001, ISO 45001 and safety VCA**)
 • Quality inspection, auditing, and material testing experience (hardness, tensile, chemistry)
 • Knowledge of tools, concepts, and methodologies of QA
 • Solid experience in effective usage of data analysis tools and statistical analysis
 • Knowledge of relevant regulatory requirements
 • A resident of The Netherlands is an advantage
 • European Union resident

Key Competencies

 • Communication skills – verbal and written.

Good knowledge of Dutch and English.

 • Strong Customer service orientation
 • Analytical skills and decision-making
 • Advanced Digital skills; able to use modern ICT Tools
 • Hands on, practical approach
 • Proactive
 • Teamwork

1st contract will be for 1 year, after the one year this can be converted into a permanent position

================================================================

AMPCO METAL is een toonaangevende internationale fabrikant en geïntegreerde distributeur van speciale koperlegeringen en producten.

Belangrijke industrieën die worden bediend zijn onder andere; chemie en aardolie, werktuigmachines, primaire metaalproducenten, transport en een breed scala aan industriële en commerciële bedrijven.

AMPCO METAL produceert een breed scala aan legeringen in verschillende soorten en distribueert deze via haar wereldwijde netwerk van servicecentra.

Voor het Europees Distributiecentrum, gevestigd in Nederland, zijn wij op zoek naar een

QA/QC Coördinator

Functieomschrijving:

· Controleren en testen van materiaal, of dit conform onze hoge kwaliteitseisen is, zodat wij onze kwaliteit, betrouwbaarheid en onze prestaties kunnen blijven garanderen voor onze klanten en hun toepassingen.

· Evalueren van de implementatie en de efficiëntie van onze kwaliteitsnormen en inspectiesystemen

· Ontwikkelen en implementeren van nieuwe methoden voor het bewaken en controleren van kwaliteits- en inspectiesystemen

· Het begrijpen van de processen, hun interacties en het identificeren van mogelijke verbeteringen.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

· Onderhouden en ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid en gedocumenteerde managementsystemen.

· Plannen, uitvoeren en monitoren van testen en het inspecteren van materialen en producten om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen

· Onderzoeken van klachten en non-conformiteitsproblemen van klanten

· Communicatie met klanten en/of leveranciers in geval van een non-conformiteit

· Samenwerken met andere afdelingen om een goede oplossing te vinden om problemen snel op te lossen

· Ontwikkelen, aanbevelen, implementeren en monitoren van corrigerende en preventieve maatregelen

· Nauwe samenwerking met personeel dat de verschillende taken uitvoert en een goed begrip hebben van die taken

· Identificeren van trainings/opleidingsbehoeften en het organiseren van trainingssessies om aan situationele behoeften te voldoen

· Interne audits uitvoeren om de effectiviteit van het proces te evalueren

· Auditbevindingen evalueren, zowel intern als extern, en passende corrigerende of verbeteringsmaatregelen uitvoeren

· Risicomanagement activiteiten monitoren

· Zorgdragen voor voortdurende naleving van de wettelijke vereisten voor kwaliteit en industrie

Functie eisen:

· Analytisch werk en denk niveau
· Certificeringen zijn een pre, waaronder Quality Auditor, Quality Engineer, Quality ImprovementAssociate ·Ervaring in de metaalindustrie of aanzienlijke academische of praktische kennis in materiaalkunde ·Goede kennis van materiaaleigenschappen, idealiter met non-ferrolegeringen ·Bekend met relevante certificeringen en beoordelingsnormen (zoals 9001, AS9100, ISO 14001, ISO 45001 en veiligheid VCA**) · Kwaliteitsinspectie, auditing en materiaaltestervaring (hardheid, treksterkte, chemie)

· Kennis van tools, concepten en methodologieën van QA · Ervaring in effectief gebruik van data en statistische analysetools · Kennis van relevante regelgeving · Inwoner van de EU · Woonachtig in Nederland is een pre

Competenties:

· Communicatieve vaardigheden – mondeling en schriftelijk.
· Goede kennis van Engels (must) en Nederlands (pre)
· Sterke klantenservicegerichtheid
· Analytisch vermogen en besluitvorming
· Geavanceerde digitale vaardigheden; in staat om moderne ICT Tools te gebruiken
· Hands-on, praktische aanpak
· Proactieve
· Teamwork
1e contract is voor 1 jaar, na een jaar kan dit bij goed functioneren omgezet worden in een vaste aanstelling

Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd

Salaris: Tot €4.000,00 per maand

Aanvullende betalingen:

 • Vakantiegeld

Arbeidsvoorwaarden:

 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding

Werkschema:

 • ma-vr

Ervaring:

 • ISO9001, AS9100, ISO14001, ISO45001 and Safety VCA: 2 jaar (Aanbevolen)

Opleiding:

 • MBO (Aanbevolen)

Thuiswerken:

 • Nee