Testowanie

Testowanie

Własne laboratorium spółki AMPCO METAL jest głównym ogniwem, pozwalającym nam zrealizować misję zapewnienia ścisłej kontroli każdego aspektu produkcji i jakości, i stanowi integralny element naszych certyfikatów.

Spółka AMPCO METAL wykonuje spektrometryczną analizę nieniszczącą składu chemicznego, bada większość właściwości mechanicznych, jak wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, wydłużanie i twardość, a także właściwości fizyczne, jak przewodność elektryczna.

Co więcej, nasz wykwalifikowany personel prowadzi badania penetracyjne oraz ultrasonograficzne (zgodnie z normami AMS), a także weryfikację.

Jeżeli konieczne są dodatkowe badania, badania przemysłowe można przeprowadzić w niezależnych certyfikowanych laboratoriach.