Obróbka części i elementów

Obróbka części i elementów

Stuletnie doświadczenie w produkcji specjalistycznych wyrobów brązowych i miedzianych zapewnia nam pozycję wiodącego producenta części i elementów poddanych standardowej obróbce.

Możemy wyprodukować niemal każdy element cierny zgodnie z Państwa specyfikacją i rysunkami, a jeśli ich Państwo nie posiadają, możemy przy współpracy z Państwem odtworzyć taki element na podstawie dostarczonej próbki.

Posiadamy nie tylko dogłębną wiedzę i doświadczenie, ale także rozległy park maszynowy na potrzeby obróbki skrawaniem, począwszy od tradycyjnych maszyn po pięcioosiowe urządzenia CNC do toczenia, frezowania, wiercenia, gładzenia, przeciągania itp.

Submit your drawing(s) and inquiry, and we will get back to you shortly.