OBRÓBKA TWORZYW SZTUCZNYCH

OBRÓBKA TWORZYW SZTUCZNYCH

Sektor obróbki tworzyw sztucznych, jak wszystkie sektory produkcji, nieustannie stara się obniżyć koszty elementów z tworzyw sztucznych. Cel ten można osiągnąć przede wszystkim dzięki następującym trzem czynnikom:

  1. Koszt samego tworzywa związany z jego wagą
  2. Koszt narzędzi używanych do jego kształtowania
  3. Koszty prowadzenia działalności – zwykle najwyższe wydatki, w znacznej mierze zależne od czasu trwania cyklu produkcyjnego i wydajności narzędzi.

Czas trwania cyklu produkcyjnego można znacznie skrócić dzięki zastosowaniu do produkcji narzędzi materiału o właściwej przewodności cieplnej.

Spółka AMPCO METAL oferuje szeroką gamę nowatorskich stopów o wyjątkowej przewodności oraz właściwościach mechanicznych, opracowanych na potrzeby wysokich wymogów sektora obróbki tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIA POWIĄZANE

PRODUKTY POWIĄZANE

DOKUMENTY DO POBRANIA