STOPY O DUŻEJ ZAWARTOŚCI MIEDZI

AMPCOLOY® 95 WYCISKANE

Skład znamionowy

2%
Kobalt + Nikiel
(Co + Ni)
0.5%
Beryl
(Be)
Maks.
0.5%
Inne
Reszta
Miedź
(Cu)

ZASTOSOWANIE

AMPCOLOY® 95 posiada odrębne zastosowania w związku ze swymi właściwościami mechanicznymi.

AMPCOLOY® 95 stosowany jest głównie do produkcji elektrod do spawania punktowego, elektrod do spawania krzyżowego, osad elektrod, tarcz spawalniczych do stali nierdzewnej, monelu i stopów niklu, matryc do spawania iskrowego, końcówek nurników dla maszyn do odlewania aluminium pod ciśnieniem, a także części form wtryskowych dla tworzyw sztucznych wymagających wysokiej przewodności cieplnej.

OSTRZEŻENIE

Ze względu na zawartość 0,5% berylu zaleca się, by podczas czynności mogących prowadzić do powstania pyłu lub oparów (na przykład szlifowanie na sucho, polerowanie lub spawanie) zastosować środki ostrożności zapobiegające wdychaniu lub narażeniu oczu lub skóry na ich działanie. Tradycyjnej obróbki skrawaniem (na przykład frezowania i toczenia) nie uważa się za niebezpieczną.

ZASTOSOWANIE POWIĄZANE

DOKUMENTY DO POBRANIA