INNE STOPY MIEDZI

UZ19Al6

OPIS

Stop UZ19Al6 powszechnie wykorzystuje się do produkcji elementów podwozi samolotowych. Ponieważ spełnia francuskie normy lotnicze, czasem nazywa się go francuskim brązem lotniczym. Jest to stop o dużej wytrzymałości, wysokim współczynniku tarcia, co prowadzi do dobrej odporności na zużycie pod dużym obciążeniem.

SEKTORY POWIĄZANE

DOKUMENTY DO POBRANIA