AMS-4590

Opis

Brąz niklowo-aluminiowy AMS 4590 zapewnia dużą plastyczność, wysoką przewodność elektryczną/cieplną, dużą udarność, dobrą odporność na pełzanie, spawalność i niską lotność przy wysokich wartościach podciśnienia.

Zastosowania powiązane

n/a

Dokumenty do pobrania