Spółka AMPCO METAL oferuje pełen zakres brązów aluminiowych oraz innych stopów miedzianych do spawania łukowego, przeznaczonych do szerokiego wachlarza zastosowań. AMPCO-TRODE® 10 (AWS klasa ERCuAl-A2, ECuAl-A2) jest najbardziej wszechstronnym metalem do wypełnień spawanych w naszej obszernej grupie brązów aluminiowych. Ten stop wykorzystuje się do łączenia, tworzenia powierzchni nośnych lub zużywających się, tworzenia powierzchni odpornych na korozję, łączenia odmiennych metali, a także do prac konserwacyjnych i napraw.

Brązy aluminiowe AMPCO-TRODE® 7, 10, 150, 160 zaleca się do spawania brązów aluminiowych o zbliżonym składzie, a także tworzenia powłok nośnych na elementach stalowych na potrzeby zużycia metalu na metalu. Stopy te dają powłoki o przeciętnej twardości 125–166 HB. Są dostępne w postaci drutu szpulowego MIG, pręta do spawania TIG oraz elektrod z powłokami.

AMPCO-TRODE® 40 jest brązem manganowo-niklowo-aluminiowym, zaś AMPCO-TRODE® 46 jest brązem niklowo-aluminiowym dostępnym w postaci drutu szpulowego MIG, pręta do spawania TIG oraz elektrod z powłokami. Stopy te dają powłoki o dużej wytrzymałości i stosuje się je do spawania pędników statków, wirników turbin, elementów wyposażenia statków z brązu niklowo-aluminiowego oraz obudów pomp. Najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie ważna jest duża odporność na korozję, erozję i kawitację.

W zastosowaniach wymagających odporności na zużycie oraz stawiających wysokie wymogi odnośnie twardości przy zużyciu metal do metalu stopy AMPCO- CORE® 200, 250 i 300 zapewniają powłokę o średniej twardości na poziomie 183–364 HB. AMPCO-CORE® jest drutem MIG z rdzeniem proszkowym. Te produkty doskonale sprawdzają się podczas przeróbek matryc z brązów aluminiowych lub produkcji matryc żelaznych do formowania lub ciągnienia stali niskowęglowych, aluminium, tytanu i stali nierdzewnej. Matryce wykonane z twardego brązu aluminiowego posiadają zaskakującą odporność na zarysowania, zatarcia i zakleszczenie, a przy tym są bardziej trwałe od matryc stalowych.

COPR-TRODE® jest odtlenionym stopem miedzianym opracowanym na potrzeby powłok o dużej gęstości i wysokiej jakości, przy porównywalnie wysokiej przewodności elektrycznej (40% IACS). Przy spawaniu gazem obojętnym COPR-TRODE® wybiera się do produkcji miedzi odtlenionej i napraw spawalniczych odlewów miedzianych. Można go stosować także do spawania stali galwanizowanej i miedzi odtlenionej do stali, gdzie nie są konieczne spawy o dużej wytrzymałości, w celu nakładania powłok odpornych na korozję.

 

Dokumenty do pobrania