AMPCO-TRODE® 940

Opis i zastosowanie

AMPCO-TRODE® 940 jest stopem opracowanym, by zapewnić skuteczną alternatywę miedzi berylowej. Do jego najważniejszych zastosowań należą formy i ich elementy na potrzeby przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ze względu na jego doskonałą przewodność cieplną, dyfuzyjność cieplną, odporność na zużycie i korozję, materiał wypełniający AMPCO-TRODE® 940 zaleca się do naprawy złożonych form ze stopu AMPCOLOY® 940 wykorzystywanych do formowania części z tworzyw sztucznych.

AMPCO-TRODE® 940 nakłada si metodą TIG.

Do typowych zastosowań należą:
  • Rdzenie i sworznie form
  • Naprawa form do rozdmuchiwania i wtryskowych
Ograniczenie składu chemicznego
Nikiel(Ni)2.0%-3.0%
Krzem(Si)0.4%-0.8%
Chrom(Cr)0.1%-0.6%
InneMax. 0.50%
Miedź*(Cu)Balance

* zawiera srebro

Dokumenty do pobrania