BRĄZY ALUMINIOWE

AMPCO® 483

Pręty wyciskane z brązu aluminiowo-niklowego

Skład znamionowy

9%
Aluminium
(Al)
3%
Żelazo
(Fe)
5%
Nikiel
(Ni)
1.5%
Mangan
(Mn)
81%
Miedź
(Cu)

OPIS

Przerobiony plastycznie stop miedzi, żelaza, niklu i aluminium, którego właściwości przekraczają wymagania ASTM. Materiał ten zalecany jest do zastosowań z dużymi obciążeniami, związanych ze ścieraniem i zmęczeniem.

ZASTOSOWANIA

Zastosowania obejmują: krzywki, tuleje, klatki łożysk, trzpienie i prowadnice zaworów, łożyska tulejowe.

Stop AMPCO® 483 zachowuje swoje właściwości mechaniczne w temperaturach do 315°C, a jego podatność na przetwarzanie mechaniczne wynosi 20%. Stop ten posiada znakomitą odporność na korozję wywołaną oddziaływaniem wody morskiej oraz na mineralne kwasy nieoksydujące. Może być spawany w osłonie gazowej oraz łukiem osłoniętym elektrodą metalową. Nie zaleca się lutowania na twardo, lutowania na miękko, ani spawania metodą gazowo-paliwową.

Stop AMPCO® 483 może być obrabiany na gorąco w temperaturach od 705°C do 926°C i wyżarzany w temperaturach od 705°C do 880°C. Kowalność stopu wynosi 75%.

Przewaga stopu AMPCO® 483 nad innymi komercyjnie dostępnymi brązami wynika głównie z wyjątkowej mikrostruktury stopu, nazywanej często „Fazą AMPCO®„. Strukturę taką można znaleźć tylko w stopach AMPCO®.

DOKUMENTY DO POBRANIA