TECHNOLOGIA MICROCAST

TECHNOLOGIA MICROCAST

Z użyciem technologii zwanej MICROCAST® spółka AMPCO METAL produkuje dużą liczbę brązów aluminiowych inżynierskich i o dużej wydajności oraz specjalistycznych stopów miedzi. W oparciu o wyłącznie magnetyczne sterowanie (magnetyczno-hydro-dynamiczne) pieca do topienia/odlewania, ten proces produkcji zapewnia jednorodną mikrostrukturę o drobnym ziarnie, co gwarantuje doskonały rozkład elementów chemicznych stopu, a tym samym jednakową jakość i trwałość

Zalety/korzyści stopów MICROCAST® AMPCO®

Opatentowany proces produkcji MICROCAST® spółki AMPCO METAL do odlewania ciągłego prętów, elementów o przekroju prostokątnym i rur, zapewnia następujące korzyści:

Drobne ziarna o jednakowej wielkości w porównaniu z produktami standardowymi.

Wykazuje stabilne właściwości w dużej rozpiętości temperatur roboczych, podobnie jak odpowiedniki poddane obróbce plastycznej.

Wysoka wytrzymałość właściwa umożliwia produkcję elementów o mniejszych wymiarach i niższej wadze.

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i zmęczenie w materiałach do produkcji łożysk i tulei niepodatnych na zacieranie

Wyjątkowa odporność na zużycie pod warunkiem właściwego smarowania.

Standardowy odlew
z brązu komercyjnego

AMPCO® Bronze