REACH

REACH (Registration Evaluation Authorisation of Chemicals)

Europejskie rozporządzenie REACH (WE 1907/2006) dotyczące rejestracji, oceny, zatwierdzenia i ograniczeń środków chemicznych, weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Zapewnia ono wysoką ochronę zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Rozporządzenie skupia się na zwiększaniu bezpieczeństwa przez zapobieganie, określając m.in. wymogi rejestracji materiałów już wprowadzonych na rynek w Unii Europejskiej, wskazując terminy przejściowe zależne od tonażu. Warunkiem spełnienia takich terminów jest wcześniejsza rejestracja takich materiałów w okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 r. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wdrożenia tego rozporządzenia przez naszą spółkę, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami ds. REACH pod adresem e-mail [email protected]