REACH

REACH
(Registration Evaluation Authorisation of Chemicals)

Evropská směrnice REACH (EG 1907/2006), která se týká registrace, schvalování a omezení použití chemikálií vstoupila v platnost 1. června 2007. Účelem této nové směrnice je poskytování vysoké úrovně ochrany a bezpečnosti pro zdraví člověka a životní prostředí. Zavedení podmínek této směrnice sehrálo klíčovou roli v prevenci. Směrnice kromě mnoha jiného upřesňuje registraci těch materiálů, které jsou již na trhu Evropské unie s termíny změn odvozenými od hmotnosti. Základní podmínkou pro splnění těchto lhůt je předběžná registrace materiálů v období od 1. června do 1. prosince 2008. V případě dotazů souvisejících se zaváděním této směrnice ve vaší zemi se můžete kdykoli spojit s našimi specialisty na problematiku REACH na e-mailové adrese: [email protected]