Soukromí

SOUKROMÍ

Tato pravidla týkající se ochrany soukromí stanovuje, jak AMPCO METAL nakládá s a chrání informace, které společnosti poskytujete při používání těchto stránek. AMPCO METAL se zavazuje, že vaše soukromí je chráněné. V případě, že po vás požadujeme některé osobní údaje, můžeme vás ujistit, že s nimi bude nakládáno výhradně v souladu s těmito pravidly. AMPCO METAL může příležitostně pravidla pozměnit při aktualizaci stránek. Je proto dobré čas od času stránky zkontrolovat a ujistit se, že se změnami souhlasíte. Tato pravidla platí od 18.1.2010.

Co shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující informace:

 • Jméno a název pozice
 • Kontaktní údaje včetně emailové adresy
 • Demografické informace jako je směrovací číslo, preference a zájmy.
 • Jiné informace relevantní pro zákaznický průzkum a/nebo nabídky.

Co děláme se shromážděnými informacemi:

 • Požadujeme tyto informace proto, abychom lépe porozumněli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby a především z následujících důvodů:
 • Interní vedení záznamů.
 • Můžeme informace využít pro zlepšení našich výrobků a služeb.
 • Můžeme na vámi poskytnutou emailovou adresu pravidelně rozesílat informační emaily o nových produktech, speciálních nabídkách či jiné informace, které by pro vás mohly být zajímavé.
 • Čas od času můžeme vaše informace použít za účelem průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat emailem, telefonicky, faxem nebo poštou. Můžeme použít informace k přizpůsobení webových stránek podle vašich zájmů.

Bezpečnost

Velmi dbáme na to, aby vaše informace u nás byly v bezpečí. Kvůli zabránění neautorizovaného přístupu k datům používáme účinná fyzická, elektronická i administrativní opatření, která zabezpečují veškeré nakládání s online shromažďovanými informacemi.

Cookies

Cookie je malý počítačový soubor, který žádá o povolení k umístění na váš pevný disk. Jakmile toto potvrdíte, soubor je přidán a cookie pomáhá analyzovat internetový datový přenos nebo vás informuje o tom, kdy jste příslušnou stránku navštívili. Cookies umožňují webovým aplikacím na vás reagovat jako na konkrétní osobu. Webová aplikace může přizpůsobit svoji činnost na míru vašim potřebám, oblibám a neoblibám shromažďováním a pamatováním si informací o vašich preferencích. Používáme cookies záznamů o přenosu, abychom vylepšili náš web tak, aby byl šit na míru potřebám našich zákazníků. Tyto informace využíváme na statistickou analýzu a data jsou pak ze systému odstraňována. Celkově nám cookies pomáhají vytvářet pro vás lepší webové stránky tím, že pro nás sledují, které části jsou pro vás užitečné a které ne. Cookie nám žádným způsobem neumožňuje přístup do vašeho počítače nebo k jakékoli jiné informaci o vás, než které nám dobrovolně poskytnete. Můžete si zvolit povolení nebo zakázání cookies. Většina prohlížečů cookies automaticky povoluje, ale obvykle si můžete v nastavení prohlížeče zvolit zákaz cookies. To však může vést k tomu, že naše stránky pro vás nebudou plně funkční.

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé weby. Pokud však kliknete na odkaz a naše stránky opustíte, nemáme již žádnou kontrolu nad těmito jinými stránkami. Proto nemůžeme zodpovídat za ochranu soukromí a osobních údajů, které na těchto stránkách dále poskytujete. Buďte proto prosím opatrní a vždy si ověřte pravidla soukromí platná na těchto stránkách.

Řízení vašich osobních údajů

Můžete zvolit možnost zákazu sběru či použití vašich osobních údajů následujícími způsoby:

 • Kdykoli jste požádáni o vyplnění formuláře na stránkách, hledejte zaškrtávací políčko vyjadřující váš nesouhlas s používáním vašich údajů kýmkoli pro přímé marketingové účely.
 • Pokud jste dříve s použitím svých osobních údajů souhlesili, můžete kdykoli toto rozhodnutí změnit a zpravit nás o tom písemně.

Shrnutí vašich práv podle GDPR

Podle GDPR máte:

 1. právo požádat o přístup, odstranění nebo opravu vašich osobních údajů, které o vás držíme;
 2. právo stěžovat si nadřízené autoritě;
 3. být informováni o tom, jaké probíhá zpracování údajů;
 4. právo omezit zpracování;
 5. právo na přenositelnost údajů;
 6. vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů.

Chcete-li vynutit kterékoliv z výše uvedených práv nebo máte jakékoliv jiné otázky ohledně Našich stránek nebo Zásad ochrany soukromých údajů, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených údajů.

Kontaktování nás

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně Našich stránek nebo Zásad ochrany soukromých údajů, kontaktuje nás prosím e-mailem na [email protected], telefonicky na +41 26 439 9300 nebo poštou na AMPCO METAL SA, Route de Chésalles 48, 1723 Marly, Švýcarsko. Ujistěte se prosím, že vaše otázka je srozumitelná. Dále, pokud jde o požadavek na informace o tom, jaké údaje o vás držíme, kontaktujte nás e-mailem na [email protected]

Změny našich zásad ochrany soukromých údajů

Tyto Zásady ochrany soukromých údajů můžeme změnit čas od času nebo tak, jak je požadováno zákony. Jakékoliv změny budou ihned zveřejněny na Našich stránkách a po prvním použití Našich stránek po změně budete považováni, že jste je přijali. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto stránky, abyste zůstali informováni.

Nebudeme vaše osobní údaje prodávat, šířit ani pronajímat třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít váš souhlas nebo to od nás nebude vyžadovat litera zákona. Pokud budete chtít kopii informací, které o vás máme, prosím zkontaktujte nás. Pokud věříte, že informace, které o vás máme jsou nepravdivé nebo nekompletní, prosím napište nám v co nejkratší možné lhůtě na výše uvedenou adresu. Neprodleně opravíme veškeré chybné údaje.