Recyklace kovů

Recyklace kovů

Vykupujeme kovový odpad, pokud má dobrou a dohledatelnou kvalitu. Nepřijímáme měď, pokud obsahuje příměs křemíku, bismutu, kadmia, chromu, antimonu nebo fosforu.

Materiál musí být zbaven železa, pájecího kovu, niklu, vazelíny, dehtu, kadmiového potahu, laku či izolačního popela. Dráty, které prošly přehřátím nebudou přijaty.