ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

Průmysl na výrobu a zpracování plastůj stejně jako jiná výrobní odvětví, se neustále snaží snižovat náklady na výrobu plastového výrobku – cíl, který je určen především třemi faktory:

  1. Cena vlastního plastu, přepočítáno na jeho hmotnost
  2. Cena obráběcích nástrojů použitých k jeho tvarování
  3. Režijní náklady – obvykle nejvyšší nákladová položka ve velké míře závislá na časech výrobního cyklu a produktivitě obráběcích nástrojů.

Časy výrobního cyklu se mohou výrazně snížit použitím správných tepelně vodivých materiálů při výrobě nástrojů.

AMPCO METAL nabízí celou škálu inovativních slitin s vynikající tepelnou vodivostí a mechanickými vlastnostmi projektovaných přímo pro požadavky vysoce náročného plastového průmyslu.

SOUVISEJÍCÍ POUŽITÍ

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

STAŽENÍ DOKUMENTŮ