PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

AMPCO METAL je klíčový partner pro dodávky produktů ze slitin pro náročný petrochemický průmysl. Vyvinuli jsme pro takováto využití skupinu měděných slitin s přihlédnutím na specificky jedno z nejkomplexnějších a nejnáročnějších pracovních prostředí, kterému musí materiál čelit, jako např: těžká zátěž bez specifického mazání, koroze / abraze, vodivost a nemagnetizující vlastnosti.

Množství aplikací zahrnuje ložiska a pouzdra vrtných korunek, skříně kluznic, šoupátkové ventily, ovládací mechanismy a sedla, oběžná kola čerpadel, ochranné prvky a mnoho dalších vysoce náročných aplikací.

SOUVISEJÍCÍ ODVĚTVÍ

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

STAŽENÍ DOKUMENTŮ