Popis

AMS 4590 Bronz na bázi niklu a hliníku nabízí vysokou tažnost, vysokou elektrickou/tepelnou vodivost, velkou pevnost v nárazu, dobrou odolnost proti tečení, snadnou svařovatelnost a nízkou těkavost ve vysokém vakuu.

Související odvetví

Letectví

Související použití

n/a

Stažení dokumentů