Popis a použití

COPR-TRODE® je deoxidovaná měděná slitina poskytující hustý, vysoce kvalitní svár s relativně vysokou elektrickou vodivostí pro použití ke spojování a potahování v prostředí inertního plynu.

COPR-TRODE® svařovací drát v cívkách a tyčích se používá primárně k montáži deoxidované mědi a opravě svařovaných měděných odlitků elektrickým obloukem v ochranném prostředí plynu nebo wolframovými elektrodami. Může se také použít k navařování galvanizované oceli či deoxidované mědi na měkkou ocel, kde není vyžadován vysoce pevný svár.

COPR-TRODE® svařovací drát v cívkách a tyčích se používá k potahování povrchů pro ochranu před korozí.

Typické použití:
  • Ingotové formy
  • Přívodní válces
  • Topné prvky
  • Měděné sochy
  • Držáky elektrod v ocelárnách
  • Přípojnice
  • Měděné konektory
Limitující chemické složení
Cín(Sn)Max 1.0%
Křemík(Si)Max 0.50%
Mangan(Mn)Max 0.50%
Fosfor(P)Max. 0.15%
Měď*(Cu)Min. 98%
OstatníMax. 0.50%

* Včetně stříbra

Stažení dokumentů