AMPCO® Manganový bronz

Slitiny manganového bronzu

Nominální složení:

Zinek(Zn)34%Extruded and Dawn
Mangan(Mn)2.5%
Olovo(Pb)2.2%
Křemík(Si)1%
Měď(Cu)60%
Popis

Tato kovaná slitina na bázi zinek – mangan – křemík – olovo – měď nachází široké uplatnění u různých typů ložisek a/nebo korozivních aplikací: pouzdra, převody, vačky, matice a šrouby, spojovací tyče, kladky a jejich příslušenství, šneková soukolí, prsty podavačů, vodicí šrouby atd.

Obě slitiny mají vynikající vlastnosti pro tvarování za tepla, s koeficientem kujnosti 100.
AMPCO® 674 prokazuje obrobitelnost 25%, zatímco u AMPCO® 673 dosahuje hodnoty dokonce 80%.

Takový výrazný rozdíl mezi těmito dvěma materiály je způsoben vyšším obsahem olova u AMPCO® 673, což zvyšuje obrobitelnost, avšak zároveň snižuje tažnost a ohebnost.

Stažení dokumentů