Podmínky pro užívání

Podmínky pro užívání

Vítejte na našich stránkách. Pokud budete pokračovat v jejich prohlížení a používání, vyjadřujete tím svůj souhlas a závazek s následujícími podmínkami použití, které v rámci tohoto webu spolu s naší politikou zachování soukromí určují vztah mezi AMPCO METAL a vámi.

Termín “AMPCO METAL” či “my” odkazuje na vlastníka tohoto webu, jehož oficiální sídlo Route de Chésalles 48, PO Box 45, 1723 Marly, Switzerland. Termín “vy” se vztahuje k uživateli nebo návštěvníkovi našich stránek. Použití těchto stránek podléhá následujícím podmínkám:

  • Obsah stránek tohoto webu je pouze pro vaši všeobecnou informaci a použití. Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny obsahu bez předchozího upozornění.
  • Ani my ani žádná třetí strana neposkytujeme žádnou záruku přesnosti, lhůt, kvality, úplnosti či vhodnosti informací a materiálů zde uvedených či nabízených pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a my výslovně vylučujeme jakoukoli zodpovědnost za takovéto nepřesnosti či chyby v plném rozsahu umožněném příslušnými zákony.
  • Použití jakýchkoli informací či materiálů vámi je výhradně na vaši vlastní zodpovědnost, nás v takovémto případě není možné činit zodpovědnými. Záleží plně na vás, aby služby či informace získané z tohoto webu odpovídaly vašim konkrétním požadavkům.
  • Tyto stránky obsahují materiály, které podléhají našemu vlastnictví a licenci podle příslušných zákonů. To zahrnuje, mimo jiné, design, uspořádání, vzhled a grafiku webu a všechny informace o produktech zde obsažené. Neautorizované použití je zakázáno podle platných zákonů o autorských právech, které jsou součástí těchto Podmínek pro užívání.
  • Všechny obchodní značky na stránkách uvedené, které nejsou vlastnictvím nebo licencí provozovatele tuto informaci obsahují.
  • Neautorizované použití těchto stránek může zapříčinit požadování náhrad škody a/nebo být důvodem k trestnímu stíhání.
  • Tyto stránky také někdy mohou obsahovat odkazy na jiné weby. Tyto odkazy jsou umisťovány pro vaše pohodlí a pro poskytnutí dalších informací. Neznamenají, že tyto další stránky schvalujeme. Na jejich obsah nemáme žádný vliv.
  • Není možné na naše stránky odkazovat z jiných stránek nebo dokumentu bez předchozího písemného souhlasu AMPCO METAL.

Vaše používání těchto stránek a jakékoli spory z něj vyplývající spadají pod právní normy platné ve Švýcarsku.