OCELÁRNY

OCELÁRNY

Čelící drastickým teplotám a problémům se třením je ocelářský průmysl hlavním odbytištěm speciálních bronzů AMPCO METAL. Slitiny AMPCO® se používají v ocelárnách jako smýkadla u válcoven, dosedací plochy, válce na otírání oleje, tahové válce, válce s kolektory z AMPCOLOY® pro pozinkovací procesy atd.

Produkty AMPCOLOY® se používají jako svařovací razidla pro zábleskové svařování nerezové oceli, rukávy plynulého lití a svařovací kola.

Pro pomoc s určením typu slitiny a produktu, který bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům kontaktujte nejbližšího prodejce AMPCO METAL.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY